Degut a la quantitat d'imatges que hi ha sel·leccionades del viatge a Pirineus 2003, s'han separat en 3 albums. Aquest correspón a la primera setmana, organitzada per Bicimania. Hi ha 51 fotos fetes per Ruben.