Degut a la quantitat d'imatges que hi ha sel·leccionades del viatge a Pirineus 2004, s'han separat en 2 albums. Aquest correspón amb DH al Camp Base de Grand Valira. Hi ha 59 fotos en aquest album.