Coll de la Creu de Guardia entre Bielsa i Gistaín

Coll de la Creu de Guardia cap a Bielsa i Pineta.jpg