Collada del Diente de Llardana des de la Canal Fonda. Ascensió a Posets.
2002/08/06 08:30:53

03_Canal_Fonda.jpg