Això només es una petita part de les màquines
que portaven les més de 400 persones inscrites.

07_Caminonada.jpg