Isabel empenyent la bicicleta, com tothom :-D
Tal vegada si el terrny haguès estat una mica més aixut....

41_Isabel_empenyent.jpg