Macís de La Maladeta, Estany de Mar, Estany de Cap de Port i Estany de Restanca des del Montarto d'Aran.
Foto: Ruben Perez

Vista_Montardo_Estany_de_Mar.jpg